El darrer decret determina un cessament de l’activitat durant 8 dies a partir del 18 de març. No obstant això aquestes mesures es podrien perllongar mitjançant un nou decret mentre duri aquesta situació d’excepcionalitat causada per la COVI-19.

A Andorra es recomana reduir al màxim la mobilitat, tant en l’àmbit nacional com internacional.

  • Informació sobre la situació a Espanya
  • Informació sobre la situació a França

Totes les activitats se cessaran completament excepte les essencials, com són la venda de productes de primera necessitat (alimentació i farmàcies), les benzineres, els bancs que operaran amb serveis mínims i/o els mitjans de comunicació. Altres activitats romandran tancades però han de mantenir uns serveis de guàrdia, com són les professions sanitàries, els veterinaris, els industrials (electricistes, etc.) o els tallers mecànics. Si els empleats dels centres de treball que han de romandre tancats poden realitzar les tasques pròpies del seu lloc de feina per vies no presencials, des del seu domicili, poden continuar executant-les.

Tenen consideració de serveis de primera necessitat tots els referents a seguretat, emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, mitjans de comunicació, serveis de neteja industrial i neteja domèstica, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius o morts i l’Escorxador.

Sí, la distribució d’aliments i l’arribada de mercaderies i productes bàsics es considera un servei essencial. De fet, un hipotètic tancament de fronteres per part dels països veïns no afectaria el transport d’aquesta tipologia de mercaderies.

Sí, per fer les compres essencials. És imprescindible respectar l’aforament màxim del 33% en els establiments i cal garantir la distància mínima d’un metre (i preferiblement de dos metres). Els desplaçaments per a l’abastiment de productes essencials (alimentació, carburants, farmàcia) només es permetrà per part d’un individu de cada nucli familiar. Aquesta mesura preventiva evitarà aglomeracions i cues als supermercats i/o comerços de productes essencials, evitant al màxim el contacte social i així la propagació de la COVID-19.

Si presentes símptomes respiratoris, febre o febrícula, queda’t a cas i truca al teu metge de capçalera referent, si la gravetat dels símptomes ho requereix truca al 116. No es recomana desplaçar-se en cap d’aquests casos a l’hospital o CAP. Un cop fet aquest pas, seguint criteris mèdics, els professionals de la salut et donaran les indicacions a seguir.

Els casos amb simptomatologia lleu que no tinguin criteris d’ingrés podran estar a casa seva, sempre en condicions d’aïllament, per evitar qualsevol contagi. Els ciutadans que presentin criteris clínics d’ingrés seran hospitalitzats fins que superin la malaltia.

Seguir els criteris generals que s’estan donant per part de les fonts oficials i els professionals sanitaris per reduir al màxim la mobilitat i la possibilitat de contagis. A nivell sanitari, el contacte d’un contacte no es considera contacte de risc, i per tant, no ha d’estar en aïllament domiciliari per possible sospita.

No, actualment ja no existeix cap restricció per a la venda d’aquests productes en aquells establiments que puguin romandre oberts. El Govern ha deixat sense efecte el Decret del 15 de març perquè considera que l’efecte crida dels turistes ja no existeix a causa de les limitacions de mobilitat que s’han implementat als països veïns.

Els serveis a domicili queden reduïts als productes de primera necessitat, com ara aliments, medicaments i combustibles per a calefacció. Poden fer servei a domicili els restaurants.

Es recomana no fer-ho, per evitar possibles contagis. El Ministeri de Salut recorda que cal canviar els hàbits habituals per reduir al màxim el risc de contagi. El període actual no és de vacances sinó de distanciament social.

No, s’ha decretat el tancament dels parcs, zones de lleure, places, berenadors i similars.

Sí, es considera un servei bàsic i essencial per a les persones amb dependència, dificultats d’autonomia o que necessiten suport per fer activitats de la vida diària. Cal recordar que el col·lectiu de gent gran és un dels vulnerables al virus. Per això, en la continuïtat del servei es garanteix que els treballadors familiars segueixin estrictament les mesures de seguretat contra la COVID-19 amb equips de protecció individual, salvaguardant així la salut dels usuaris.

No és recomanable. Cal canviar els hàbits i evitar possibles contagis.

El Decret del Govern ha procedit al tancament de les sales de vetlla. L’assistència als enterraments i funerals queda limitada als familiars.

No. Aquests establiments no estan considerats de primera necessitat i, per tant, estan tancats des del 14 de març i durant un període de fins a 15 dies prorrogables.

Només estan obertes les zones dels centres comercials dedicades a productes de primera necessitat.

Sí, però es recomana mantenir la distància de seguretat mínima d’un metre, així com seguir les mesures de protecció higièniques contra la transmissió la COVID-19. Es recomana que no es desplaci tot el nucli familiar.

Si no és urgent es recomana posposar aquestes cites.

Sí, però amb reducció a un terç de l’ocupació i també amb reducció de l’horari habitual.

Podeu consultar aquí els canvis en la freqüència.

Sí, però amb restriccions. El Servei de Tràmits funcionarà entre les 8 h i les 14 h únicament amb cita prèvia, trucant al 150 o enviant un correu a info.tramits@govern.ad. Tindran el mateix horari reduït i també amb cita prèvia els serveis comunals i de la Justícia.

La recomanació general és quedar-se a casa per evitar nous contagis. Tot i això, tots aquells que vulguin donar un cop de mà en la situació actual cal que s’inscriguin al registre enviant un correu electrònic a joventut_voluntariat@govern.ad. En cas de ser necessari, el Govern contactarà amb les persones que formen part d’aquesta base de dades.

Sí. En aquest document trobareu les principals preguntes i les respostes amb relació a la docència.

El telèfon 188 (+376 301188 en cas de trucar des de l’estranger) per informació general sobre la COVID-19. El telèfon 116, per a persones amb simptomatologia del virus i que provinguin de zones de risc o hagin estat en contacte amb un cas confirmat.

Salut indica que els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars o amb problemes al sistema immunològic.